• faneredStopp fagforeningsknuserne!

 • Nei til sosial dumping – Ut av EØS!

 • Støtt bryggesjauerne! LOs unnfallenhet er en skam.

 • Hvor lenge skal vi fø på skattesvindlere og utbyttere?

 • Lenge leve Den kommunistiske internasjonale!Skattepengene til velferd, ikke til krigsforberedelser!

 • Stopp utsalg og privatisering av fellesgodene, skogen og fiskeressursene
  – Nei til salg av Norge!

 • Folket krever at lokalsjukehusene skal bestå!

 • Ingen giftutslipp i fjordene våre!

 • Håndhev forbudet mot kjøp av sex.

 • TTIP – TISA vil gi varig kommersialisering av velferden og setter demokratiet til side. Vi sier nei!

 • Norges og NATOs bomber skaper flyktninger – still krigsforbryterne til ansvar!

 • Nei til krigshissing og opprustning. Stopp NATO!

 • Reis en folkefront mot krise, fascisme og krig!

 • Kapitalismen er midlertidig – Sosialismen er framtida!

 • Arbeidere i alle land, forén dere!

Personvernmelding