• INNLEGG PÅ SEMINARET TIL KPML JUNI 2007

Jeg mener vi skal ha begge deler. Men det er selvsagt at det er snakk om to partier, dvs. masseparti vil jeg først og fremst kalle valgfront. Det var det RV en gang var, og det er det RV og Rødt fortsatt bør være. Forsøk på å blande parti og front fører til et kraftløst parti med store indre motsetninger, det ser vi tegna på allerede, men det var tema  for andre innledninger på dette seminaret.

En valgfront med klare antikommunistiske trekk, er ikke noe kommunister bør kaste bort mye tid på. Sjøl er jeg ikke med i Rødt og skal derfor nøye meg med å liste opp fire av de viktigste trekka jeg mener et kaderparti bør ha.

Opptakskrava må være at en støtter partiprogrammet, godtar partiet sin ledelse og vil innordne seg den demokratiske sentralismen. Alle vil ikke bli partimedlemmer, det er heller ikke noen målsetning. Ideelt sett bør det også praktiseres kandidatmedlemskap.

Det henger sammen med at partiet må ha aktivitetsplikt. Siden det ikke er et masseparti, men satser på å være den sterkeste og den ledende krafta på venstresida, har alle medlemmer av partiet plikt til å delta i klassekampen og til å delta i partiet sine grunnorganisasjoner. Selv om den viktigste oppgava er kommunistpartiet, bør alle medlemmer også ha praksis i folkelige bevegelser, fronter. Kort sagt, masselinja er sentral for at partiet skal kunne kjempe for arbeiderklassen sine interesser.

Det er ikke fraksjonsfrihet i et kommunistisk parti. Det er en løsning enkelte partier har tydd til når partiet er så svakt at de ikke ser noen annen utvei. Fraksjonisme svekker partiet og tjener ikke de revolusjonære kreftene.

En annen type fraksjonisme er når partimedlemmer utvikler større lojalitet til det organet de sitter i, sosial omgangskrets, kjønn eller partilaget de tilhører, enn til arbeiderklassen og partiet som helhet. Slik fraksjonisme er både en kilde til større motsetninger og et brudd på den demokratiske sentralismen. Dette var en av AKPs største svakheter og førte med seg politisk og organisatorisk stagnasjon, før det førte til den endelige kollapsen.

Personvernmelding