Nedlegginga av Akp har hele tiden vært ledelsens prosjekt, og de har bare motvillig fått medlemmenes tilslutning ved å forskuttere denne tilslutningen. Enhet kan være så mangt. Enhet kommunister imellom er vårt mål, og det betyr full enighet i alle spørsmål av prinsipiell karakter, ei enhetlig politisk linje og enhetlig opptreden utad. Enhet innenfor et reformistisk parti er ikke av verdi for arbeiderklassen og dens allierte, det er bare et annet ord for opportunisme og hestehandel. Allianser og taktisk enhet i enkeltsaker er derimot noe annet, og det er vi sjølsagt for.

Mange går med i Rødt fordi de ikke ser noe alternativ. Vi skal være det alternativet for dem som fortsatt ønsker å organisere seg på et kommunistisk grunnlag. Vi ser forskjell på masseparti/front og kommunistparti. Vi som er med i KP er blant de som har lagt ned mye arbeid i frontarbeid de siste åra og gjennom det oppnådd tillit i fronten, så beskyldninger om sekterisme biter ikke på oss.

Personvernmelding