Grunndokumenter

Vedtekter for KPml

Våre vedtekter bygger på den demokratiske sentralismen. Vedtektene til Kommunistisk plattform – marxist-leninistene fastsetter organisasjonens oppbygging og medlemmenes rettigheter og plikter.

Les mer: Vedtekter for KPml

Personvernmelding