R35 forsideKPml står som utgjevar av denne utgåva av bladet Revolusjon, som òg inneheld stoff om sameiningsseminaret som KPml tillyste i sumar.