Revolusjon nr. 36Et nytt, fyldig nummer av tidsskriftet Revolusjon er ute.

Hovedtemaet er imperialismen av i dag, med særlig vekt på utviklinga de siste 15-20 åra, og med undertittelen: «Står vi ved et vendepunkt»? Dette var også tema for sommerleiren til KPml, som gikk av stabelen siste helga i juni.

  • Les mer om innholdet i denne utgava av tidsskriftet på revolusjon.no

Personvernmelding