Revolusjon nr. 37 Ei ny utgåve av det teoretiske tidsskriftet Revolusjon er no ute. Krisa er hovudtema, men bladet inneheld òg fleire teoretiske og historiske artiklar samt anna stoff. Ein fin plakat fylgjer med som innstikk.

Meir om bladet og innhaldet på revolusjon.no

Vil du tinga bladet, kostar det kr 100 for 3 utgåver. Kan tingast frå Revolusjon eller frå KPml