Revolusjon nr. 38Ei ny utgåve av det teoretiske tidsskriftet Revolusjon er no ute. Kvinnekamp er tema, men bladet inneheld òg fleire teoretiske og historiske artiklar samt debattstoff. Ein fin plakat fylgjer med som innstikk.

Meir om bladet og innhaldet på revolusjon.no

Vil du tinga bladet, kostar det kr 100 for 3 utgåver. Kan tingast frå Revolusjon eller frå KPml