revo42Eit ferskt nummer av tidsskriftet Revolusjon ligg føre. Bladet inneheld mykje stoff, både fagleg og internasjonalt, dessutan ei novelle.

Bladet kan tingast hjå tidsskriftet direkte (klikk på biletet) eller frå Kommunistik plattform. Eit abonnement kostar kr. 100,- (tre utgåver av bladet).