kpmlno 0308Dette nummeret av kpml.no har Lisboatraktaten, sommerleir og kommunistjakta i Rødt som tema.

Utdelingsavisa kpml.no utkommer ca 6 ganger per år. Ønsker du å hjelpe til med å spre kpml.no, ta kontakt med oss.

kpml.no ligger til nedlasting i pdf-format. Du kan også abonnere gratis. Husk å oppgi fullstendig postadresse!

Personvernmelding