kpml nr. 3 2012Denne utgaven av kpml.no er i all hovedsak viet krigshisseren, velferdsslakteren og våpeneksportøren EU som Jagland & Co har funnet verdig en fredspris.

pdfKlikk her for å lese desemberutgaven av kpml.no