Studiesirkel

Grunnsirkel i marxisme og leninisme

Uten riktig verktøy, ingen sosialisme

Grunnsirkel i marxisme og leninismeVil du vera med på å forandre verda? Til det treng du reiskapar. Og den framste reiskapen til dette er marxismen-leninismen, den vitskapelege sosialismen. Ein god metode i å få grep om marxismen er ved å studera og diskutera han i lag med andre.

Sånn starter det ferske studieheftet på 48 sider fra KPml, som i løpet av 7 møter (kapitler) gjennomgår de mest sentrale spørsmåla i marxistisk teori på en lettfattelig måte. Her fins en rekke kildehenvisninger for videre sjølstudier, dessuten ordforklaringer og eksempler. Heftet egner seg til sjølstudier, men best utbytte får du i en studiesirkel. KPml arrangerer sirkler der det er interesse og behov. Vi stiller også gjerne med innledere hos folk som arrangerer egne studieringer.

Ordinær pris for trykt versjon er kr 30,- + porto. Studieringer får kvantumsrabatt. Ungdom og folk uten inntekt får sirkelheftet gratis, og trenger bare betale eventuell porto. 

Målet med grunnsirkelen er at den skal være et nyttig studieverktøy for både nybegynnere og viderekomne. Studieutvalget i KPml vil gjerne ha tilbakemelding fra de som tar studieheftet i bruk, sånn at det kan bli enda bedre i neste opplag.

 Last ned sirkelen her

Nettsirkel :: innføring i ML

KPml har laga ein presentasjon som ei fyrste innføring i marxismen-leninismen – og som ein inspirasjon til å studera vidare.

sirkelweb

Sjå den her (opnar i nytt vindauge).

Personvernmelding