KPml har laga ein presentasjon som ei fyrste innføring i marxismen-leninismen – og som ein inspirasjon til å studera vidare.

sirkelweb

Sjå den her (opnar i nytt vindauge).