EØS-avtalen er kapitalens rambukk. Ut av EØS!

Uttalelse fra landsmøtet i Kommunistisk plattform (m-l) april 2017

EØS-motstanden vokser dag for dag i fagbevegelsen. Stadig flere LO-forbund krever at avtalen blir sagt opp eller reforhandlet. Grunnen er åpenbar: Etter 25 år har det blitt overtydelig at EØS-avtalen er kapitalens rambukk mot arbeidsfolk og faglige rettigheter. Sammen med en rekke direktiver og forordninger er etablerings- og konkurranseretten i EØS en garanti for sosial dumping og fagforeningsknusing.

Les mer: EØS-avtalen er kapitalens rambukk. Ut av EØS!

Solidaritetsbidrag til havnearbeiderne fra KPML og Revolusjon

Solidaritet med sjauerneKommunistisk plattform (marxist-leninistene) og Revolusjon har konsekvent støttet havnearbeiderne siden blokaden startet i november 2013.

Selv om bidraget vårt er beskjedent, markerer vi solidaritet også etter at kampen er avsluttet. KPML og Revolusjon har bevilget kr 1500,- til støttefondet.

Les mer: Solidaritetsbidrag til havnearbeiderne fra KPML og Revolusjon

KPML har halde landsmøte

Fane KPMLLandsmøtet i Kommunistisk plattform slog fast at den økonomiske krisa nå for alvor har nådd Noreg. Nedleggingar, oppseiingar og raskt stigande arbeidsløyse er mellom dei mest synbare resultata.

Berre å kjempa imot åtak og forverringar er ikkje nok. Det er òg naudsynt med eit revolusjonært og sosialistisk perspektiv.

Medan kapitalismen syner seg ute av stand til anna enn å bryta ned og øydeleggje liva våre, ser me ei sterkt svekka venstresida i Noreg og over heile Europa – som heilt har slutta tala om sosialisme.

Les mer: KPML har halde landsmøte

Personvernmelding