Rød fane

Kommunistisk plattform – marxist-leninistene (KPml) ønsker et godt, rødt kampår 2008!

Året 2007 har vært turbulent på mange vis. Både i den store verden og i lille Norge.
Finanskrise, dollarflukt og høye oljepriser er i ferd med å stoppe til blodårene i verdensøkonomien. Den som tror at Norge og for eksempel det oppblåste kreditt- og boligmarkedet blir uberørt, kan få seg en kalddusj. Terra-skandalen i Nordlandskommunene er et forvarsel.

Verdensimperialismen er i alvorlig krise. USA-imperialismens og NATOs aggresjonskriger er blitt snudd til fiaskoer gjennom folkenes tapre motstand i Irak og Afghanistan. De revolusjonære prosessene er mange steder i framgang – i flere land i Latin-Amerika og i Nepal.

I Europa er situasjonen langt fra revolusjonær, men arbeiderklassen på vårt kontinent har i 2007 rettet ryggen og gjennomført en lang rekke streiker for arbeid og pensjon. Også ungdommen og studentene i mange land – som Chile, Frankrike, Hellas, Danmark – har deltatt i militante kamper for offentlig utdanning og for ungdomshus, ofte møtt med brutal politivold.

Den langvarige nyliberale offensiven og kapitalens krigseventyr møter motstand. Vårt tips er at krisa blir forsterket og motstanden sterkere i 2008. Også i Norge.

Av disse og andre grunner trengs det en godt organisert kommunistisk bevegelse, solid forankret i marxismen-leninismens lære og med evne til sjølstendig analyse og handlekraft.

Nedlegginga av AKP til fordel for massepartiet Rødt har ført til endringer på den revolusjonære venstresida. Situasjonen er preget av frustrasjon og forvirring blant mange som har regnet som kommunister og fortsatt mener at det trengs et parti av kommunistisk type.

Kommunistisk plattform (KPml) ble dannet våren 2007 som et nødvendig tilsvar. Spørsmålet om gjenreising av et kommunistisk parti på marxismen-leninismens grunn tvang seg på dagsorden. AKP hadde tross sine revisjonistiske feil og degenerering, likevel beholdt noen elementer av kommunistisk organisering og disiplin. I og med dette partiets likvidering, oppsto det en helt ny situasjon.

Kamerater fra det nedlagte AKP, fra NKS og fra ML-gruppa Revolusjon tok derfor initiativ til Kommunistisk plattform: en enhets- og samlingsprosess for å gjenreise et klasseparti. At kommunister fra ulike norske ML-tradisjoner gjennom KPml har forplikta seg til å jobbe sammen og forene kreftene, er i seg sjøl en nyskapning. Sjølsagt har vi blitt utsatt for bakvaskelser og angrep, fra såvel høyre som «venstre».

Vi er fortsatt langt fra etableringa av det nye partiet, men i løpet av de månedene KPml har eksistert har vi gjort viktige framskritt og har fått kontakt med flere «hjemløse» kommunister. Innad har organisasjonen drevet intensive studier omkring flere spørsmål, og har utvikla en sterk ideologisk enhet på viktige områder. Utad har KPml arrangert et 'partiseminar' samt et vellykka jubileumsmøte for Oktoberrevolusjonen. Utdelingsavisa kpml.no har utkommet noenlunde regelmessig, med fem nummer i 2007.

KPml tar fatt på et nytt år med tru på framtida og på at flere unge og gamle revolusjonære innser behovet for det kommunistiske fortroppspartiet, og vil være med på å forme framtidas kommunistiske bevegelse i Norge. Vi har teorien, målet og metodene – men mangler flere kamerater som kan gi det politiske arbeidet den nødvendige organisatoriske styrken. Vårt største problem er helt enkelt mangelen på krefter, at vi er for få.

Til deg som brenner etter å organisere deg revolusjonært, eller du som har valgt å «se ting an» etter at AKP ble nedlagt: Den kommunistiske enhetsprosessen er i gang, og den trenger deg. Det er ingenting å vente på. Vårt forslag til nyttårsforsett er: Ta stilling, studér, organiser deg! Husk at «det er itjnå som kjem tå seg sjøl».

Skriv gjerne til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Annen kontaktinformasjon til KPml finner du her.

Godt, rødt nyttår!