Uttalelse fra KPmls årsmøte februar 2008:
Norge fører krig i Afghanistan og deltar som en okkupantmakt i landet. Norske soldater dreper og skader afghanske sivile og motstandskjempere som sloss mot fremmed okkupasjon. Ifølge den offentlige propagandaen yter ”vi” det afghanske folket stor hjelp og er med å stabilisere landet. Den som har noe historisk hukommelse vil huske at det var nøyaktig det samme som de sovjetiske okkupantene sa på 1980-tallet.

Ifølge redegjørelsen som utenriksminister Gahr Støre la fram for Stortinget i begynnelsen av februar, skal  Norge ha et langsiktig engasjement i Afghanistan, det vil si okkupasjon, både sivil og militær. Dette får støtte blant alle stortingspartiene. At løpeguttene for USA-imperialismen i Høyre og Fremskrittspartiet havner på et slikt standpunkt overrasker ingen, men alle krigsmotstandere og anti-imperialister bør legge merke til at SV støtter aktivt opp om okkupasjonen. Dette avslører SV sitt hykleri når de prøver å framstille seg som et fredsparti. SV har atter en gang vist at de ikke er til å stole på.

Norge er en del av USA og NATOs krigføring i og okkupasjon av Afghanistan. Norges deltakelse er også en støtte til USAs krigføring i regionen, både i Irak og Afghanistan, da de fungerer som en avlasting av USAs krig i Irak og USAs operasjon ”Enduring Freedom”. KPml vil kjempe mot norsk krigsdeltakelse og vil motarbeide at Norge sender 150 nye spesialsoldater til Afghanistan i mars, slik den ”rødgrønne” krigsregjeringa planlegger.

Kommunistisk plattform
februar 2008 

Personvernmelding