Uttalelse fra landsmøtet til Kommunistisk Plattform (marxist-leninistene), april 2015.

Statsminister Solberg håner kampen mot fascismen ved sin boikott av frigjøringsjubileet i Moskva

Når 70-årsdagen for frigjøringa av Europa fra fascismen skal markeres, velger ei norsk regjering å utvide støtten til et regime som inkluderer åpent fascistiske krefter, samtidig som den demonstrativt snur ryggen til den nasjonen som bar de tyngste ofrene i kampen mot Hitlerfascismen og som frigjorde Øst-Finnmark.

Øst-Finnmark var den første og eneste del av Norge som ble frigjort av allierte styrker. Det skjedde allerede høsten 1944, da Den røde hær gjennom Petsamo-Kirkenes offensiven jaget naziokkupantene på flukt. Det daværende Sovjetunionen ofret omkring 26 millioner soldater og sivile i kampen mot fascismen. Rundt 6000 av disse falt i felttoget for å frigjøre Norge fra fascismens åk. I tillegg mistet sovjeterne rundt 13.000 krigsfanger i Norge. Til sammen utgjør dette dobbelt så mange liv som de omkring ti tusen nordmenn som døde i løpet av hele krigsperioden 1940-1945.

Den 9. mai blir seieren i 1945 markert i Russland. Det er en årelang tradisjon at europeiske og andre statsledere kommer til Moskva for å markere den allierte seieren generelt, og det kolossale sovjetrussiske bidraget til at Europa ble rensket for fascisme og nazisme spesielt.

Norge står i dyp gjeld til Den røde hær og det russiske og andre folk i det daværende SSSR. Det gjelder uavhengig av hvilket regime som i dag sitter ved makta i Russland. Hva man enn mener om det imperialistiske Putin-regimet, så har det minst like stor folkelig legitimitet som Erna Solbergs regjering. En av årsakene til denne legitimiteten er at president Putin forstår at han må være lydhør overfor det russiske folkekravet om å hedre Sovjetarmeen og millionene som ofret alt i kampen for å knuse de fascistiske inntrengerne.

Markeringa av 9. mai har derfor lite med Putin å gjøre. Det har å gjøre med å vise det russiske og andre tidligere nasjoner i det daværende Sovjetunionen takknemlighet og respekt. Dette forstår folk i Nord-Norge. Flere politikere og ordførere fra landsdelen reiser derfor til Moskva i anledning 70-årsjubileet.

Statsminister Erna Solberg og andre vestlige ledere nekter derimot demonstrativt å delta, angivelig på bakgrunn av den russiske intervensjonen på Krimhalvøya. Samtidig intensiverer Norge og NATO det militære samarbeidet med det fascistorienterte kuppregimet i Ukraina.

Bedre blir det ikke av at det offisielle Norge forsøker å omgjøre den norske frigjøringsdagen 8. mai til en ”veterandag” med tildeling av utmerkelser til norske frontsoldater på utenlandsoppdrag i Afghanistan og andre steder. Slik vil man hedre imperialistiske okkupantsoldater, samtidig som man prøver å tømme frigjøringsdagen 8. mai for sitt antifascistiske og patriotiske innhold.

Dette er flaut, grovt og skammelig. Vi har her å gjøre med en norsk regjering som tråkker på både det russiske og det norske folkets følelser og antifascistiske sinnelag. En regjering som direkte og indirekte er med på å bagatellisere og ufarliggjøre fascismen og nazismen.

Kom deg til Moskva 9. mai, Erna Solberg!

Flere landsmøteuttalelser:
NATO gir krig og kaos – Norge ut av NATO!
Kamp mot midlertidighet og fagforeningsknusing!

Personvernmelding