Uttalelse fra landsmøtet til Kommunistisk Plattform (marxist-leninistene), april 2015.

ISAF-patrulje i Afghanistan.De siste årene har verden blitt atskillig farligere. Imperialistblokkenes desperate søken etter nye områder og markeder har økt i omfang, og dette har ført til nye kriger og konflikter både i Midtøsten og Europa.

Den mest rovgriske og ekspansjonistiske aktøren her er den vestlige blokken, anført av NATO-alliansen og USA.

Vesten har bidratt til å bygge opp terrororganisasjonen Den Islamske Stat (IS), blant annet gjennom NATOs og Norges bombekrig mot Libya i 2011. Deretter bruker de organisasjonens ugjerninger som et påskudd for å gå til militært angrep på Irak og Syria.

I Øst-Europa har NATO og EU bidratt til statskupp i Ukraina som førte til innsettelsen av et ultrareaksjonært regime. Fascistiske militser er blitt en del av den ukrainske hæren og har begått ufattelige overgrep mot sivilbefolkningen øst i landet.

Norge har inntatt en stadig mer aggressiv rolle de siste årene. Utfallene mot Russland blir stadig hardere, helt i tråd med NATOs politikk. Norge ligger langflat for NATO, som en av de lydigste i klassen. Samtidig som den norske regjering anklager Russland for brudd på menneskerettigheter og Folkeretten, er Norge gjennom NATO alliert med noen av de verste terrorstatene i verden – som Saudi-Arabia og Israel.

IS er en ultrareaksjonær, fascistisk terrorgruppe, hvis brutalitet ikke kjenner grenser. Russland er en dypt reaksjonær, brutal imperialistmakt som higer etter naturressurser og markeder. Men NATO er den som klart har gått lengst i å ekspandere og grafse til seg langt utenfor egne kjerneområder. Og det er de som nå forsøker å trenge seg lengre inn i Øst-Europa.

IS har bredt om seg i Midtøsten, og ikke minst kurderne har fått føle deres grusomhet på kroppen. Den kurdiske landsbyen Kobane i Nord-Irak var i lang tid beleiret av terrorgruppen, med ufattelige lidelser som resultat. For noen måneder siden klarte kurderne med heltemodig innsats å drive IS ut.

Nylig ble det bestemt at Norge skal sende soldater til Irak, angivelig for å trene opp kurdiske styrker. I praksis vil Norge være partner med sekteriske og brutale sjia-militser som ikke står tilbake for IS …

Gjennom NATO-alliansen er Norge med på å gjøre verden farligere. NATO er et brohode for vestlig – spesielt amerikansk – imperialisme, og Norge er med for å få sin del av krigsbyttet. Norsk våpenindustri jubler over nye kriger.

Vi krever slutt på Norges deltakelse i røverkrigene!

Vi krever Norge ut av NATO nå!

Andre landsmøteuttalelser:
Håner frigjøringskampen mot Hitler
Kamp mot midlertidighet og fagforeningsknusing!