3350 hotell- og restaurantarbeidere er i streik fra 24. april. De slåss for helt grunnleggende krav som lokal forhandlingsrett.

Hotell- og restaurantarbeiderne streika også i 2002. Arkivfoto.Hotell- og restaurantarbeiderne streika og vant også i 2002.
© Revolusjon. Arkivfoto.
Hotell- og restaurantarbeiderne er fra før av blant de dårligst betalte i en bransje der arbeids- og fleksibiliseringspresset har økt ekstremt de seinere åra.

Men NHO Reiseliv har tvert avvist både kravet om lokal forhandlingsrett og kravet om at Riksavtalen skal allmenngjøres, det vil si at minstetariffen blir en bånnplanke for alle som ledd i å bremse for sosial dumping.

Hotell- og restaurantarbeiderne har dobbel grunn til å føre streiken fram til seier. Uten lokal forhandlingsrett vil de være prisgitt nullramma som toppen i Fellesforbundet gikk med på under frontfagforhandlingene.

Arbeiderne innen hotell og restaurant har stolte kamptradisjoner. I 2002 vant de en stor seier etter fem uker i konflikt. Det daværende Norsk Hotell- og Restaurantarbeiderfoprbund (HRAF) fikk solid moralsk og økonomisk støtte fra nesten hele LO-familien, med ett viktig unntak: Fellesforbundet under Kjell Bjørndalens ledelse nekta å bevilge penger til de streikende! Den samme Bjørndalen er i dag dommer i Arbeidsretten.

HRAF har opphørt som sjølstendig forbund. I 2016 er hotell- og restaurantarbeiderne del av Fellesforbundet, men de har ikke glemt historia si. De streikende på hotellene og Fellesforbundet er helt enkelt nødt til å vinne denne kampen!

Full støtte til de streikende. Kampen skal vinnes!

24. april 2016

Kommunistisk plattform – marxist-leninistene

Personvernmelding