Uttalelse fra landsmøtet til Kommunistisk plattform (marxist-leninistene) april 2016

stopp TTIP CETA TiSAForhandlingene om TISA (Trade in Services Agreement) foregår bak folkets rygg. Norge forhandler som ett av femti land om en avtale som vil gjøre det meste av det vi omtaler som offentlige tjenester og offentlige ressurser til fritt vilt for norske og internasjonale storkonserner.

Alt som ikke er uttrykkelig unntatt i forkant, skal åpnes opp for fri konkurranse. Og det skal bli umulig å reversere privatiseringer som allerede har funnet sted.

Med andre ord spiller det ingen rolle hva folkevalgte organer i framtida måtte mene!

Vi krever at Norge straks trekker seg fra dissse forhandlingene, slik som Uruguay og Paraguay allerede har gjort.

Trans-Atlantic Trade in Partnership Agreement (TTIP) er en avtale som forhandles mellom EU og USA. Den handler om å deregulere lovverk og standarder til et minste felles nivå. Europeiske miljøstandarder, sosiale rettigheter, lønnsnivå osv. vil dermed bli senket ned mot amerikansk nivå. Selskaper som mener seg urettmessig behandlet, kan reise erstatningssak mot enkeltstater som skal dømmes av et «uavhengig» tribunal.

Begge disse avtalene framstilles som handelsavtaler. Men de dreier seg om noe helt annet: Senking av standarder og retten til internasjonal monopolkapital til å overkjøre og overstyre nasjonal lovgivning og nasjonale representative organer. De representerer et framstøt for regelrett avvikling av demokratiske rettigheter og knebling av representative organer.

Norge vil bli påvirket av en TTIP-avtale mellom EU og USA som følge av EØS-avtalen.

Dette er enda en grunn til å kreve Norge ut av EØS – en avtale som utvides for hver dag som går og fører til grov sosial dumping, privatisering av offentlige tjenester og systematisk underminering av den nasjonale sjølråderetten.

Personvernmelding