Uttalelse fra landsmøtet til Kommunistisk plattform (m-l) april 2016

Stopp NATONorge følger stadig USAs og NATOs diktat i internasjonale spørsmål. Utenriksminister Børge Brende langer ut mot makthaverne i Russland og Syria, mens Tyrkia og Saudi-Arabia er det ikke så nøye med.

Danmark blir nå dratt med i en krig mot Syria. Krigsmotstandere må hindre at Norge følger etter!

Land som engasjerer seg i krigføring i Midtøsten løper en risiko for å rammes av jihadistiske terrorangrep. Vi har sett at slike angrep, som f.eks. i Frankrike, har blitt brukt av landets makthavere til å legitimere nye krigstokt, angivelig for å «kjempe mot terror». Slik kan de bombe i filler regimer de ikke liker og innsette noen som tjener vestlige interesser. «Kampen mot terror» blir samtidig et påskudd for økt undertrykking og overvåking av egen befolkning.

Denne onde sirkelen tjener våpenindustrien og jihadistene, samt de monopolselskapene som får tilgang til naturressursene i de utbombede landene. Jihadistene kan bruke vestlig aggresjon som påskudd for å rekruttere nye terrorister i kampen mot "de vantro". Og imperialistmaktene går til røverkrig om ressurser med «krig mot terror» som påskudd.

Vanlige folk tjener ikke på dette, hverken i Midtøsten eller her hjemme. Derfor sier vi:
Til kamp mot imperialistisk krigføring! Til kamp mot NATO! Norge ut av NATO!

Personvernmelding