Akp er i ferd med å legge seg ned og gå inn i et nytt ”bredt” parti sammen med Rød Valgallianse. Det sammenslåtte partiet er et åpenbart reformistisk prosjekt.

Kommunistisk plattform har derfor tatt initiativ til å forene de kommunistene i Norge som ikke har gitt etter for opportunismen.

Et koordineringsutvalg med folk fra ulike ml-miljøer står bak Kommunistisk plattform.

  • Les mer om Kommunistisk plattform

Personvernmelding