I Egypt, Bangladesh og på Haiti har fattige gått til protestopptøyer mot høye matpriser. I Burkina Faso har det vært generalstreik mot prisgaloppen på mat og energi. Også i flere land i Sørøst-Asia murrer befolkninga.

Råvareprisene har steget 75 prosent siden 2000, og matvareprisene har gått opp med 83 prosent bare de siste tre årene. Siden midten av 2007 har matvareprisene gått opp 40 prosent, en stor del av økninga skal ha sammenheng med at jordbruket i flere land er blitt retta inn mot «miljøvennlig» bio-brensel i stedet for matproduksjon.

På sitt møte i Washington advarte Pengefondet IMF om at prisutviklinga vil føre til at hundretusener av mennesker vil sulte, og at omfattende sosial uro kan føre til krig.

Dette regelrette sultopprøret har ikke med naturkatastrofer å gjøre, men med tørst etter råvarer til den globale industrien og Verdensbankens, Pengefondets og WTOs demontering av subsidiesystemer og nasjonal kontroll med landenes egne ressurser. Dette er fasit for imperialismens nyliberale prosjekt som angivelig skulle «lede folket ut av fattigdommen».

På Haiti har sultopptøyer tvunget statsministeren til å gå av. Folkets raseri er også rettet mot FN-styrkene som er utplassert i landet. Haiti importerer nesten all sin mat. Etter at Sudan satte foten ned for norske intervensjonsstyrker i Darfur, har den rødgrønne regjeringa og krigsministeren ivret for å sende norske kolonikrigere til nettopp Haiti i stedet.

Personvernmelding