Støtt kampen for tariffavtale!

Kommunistisk Plattform - ml (KPml) støtter den kampen de fagorganiserte ved Bekken & Strøm AS på Gjøvik fører for opprettelse av tariffavtale. Det at arbeidsgivere ikke går med på å opprette tariffavtale viser at de ønsker å gå tilbake i historia og intensivere utbyttinga av arbeidsfolk.

Det gjør det nødvendig med en brei mobilisering i fagbevegelsen til støtte for streiken, både praktisk og økonomisk. Samtidig må en kreve at LO og forbundene går aktivt inn og støtter kampen dere fører og ikke svikter, slik vi har sett tilfeller av i det siste.

Vi støtter streiken dere fullt ut og at det må føres fram til seier!

Oslo, 1. desember 2010

Personvernmelding