Kommunistisk plattform – marxist-leninistene (KPML) har avholdt landsmøte. Landsmøtet kunne oppsummere god framgang for organisasjonen, som det siste året har utvida sin aktivitet til flere nye fylker.

KPML har særlig markert seg i kampen mot imperialistisk krig og med krav om forbud mot fascistisk og nazistisk organisering.

KPML logoEn ny sentralledelse ble valgt med Torstein Skarbø som talsperson.

Organisatorisk og politisk samordning av marxist-leninistene i Norge er fremdeles hovedfokuset for KPML. KPML oppfordrer til aktiv dialog, aksjonsenhet og samhandling kommunister imellom for å gjenreise et marxist-leninistisk kommunistparti i Norge.

Kommunistene i Norge må overvinne sekterismen og fokusere på arbeiderklassen og oppgaven med å forberede til det endelige oppgjøret med kapitalismen; den sosialistiske revolusjonen.

Mot krise og krig

Kamp mot krisa og imperialistisk krig og fascisme er hovedoppgaver for KPML også i den kommende perioden.

Krisa herjer hele det kapitalistiske verdenssystemet. Byrdene av den statlige gjeldskrisa i Europa veltes over på arbeiderne og folk flest. Motstanden og klassebevisstheten vokser i takt med kapitalens angrep på lønn, velferd og borgerskapets utsalg av den nasjonale suvereniteten. I Norge er krisa foreløpig mild i formen, men angrepene på våre rettigheter tiltar på alle fronter, enten vi snakker om arbeidstid, pensjoner eller offentlige helsetilbud.

Imperialismen prøver å finne en vei ut av krisa gjennom angrep på arbeiderklassen hjemme og krig mot andre folk og nasjoner ute. KPML advarer så sterkt vi kan mot de truende NATO-krigene, hvor «humanisme» systematisk blir brukt som fikenblad for imperialistisk krig og aggresjon til fordel for vestlige monopoler og oljeinteresser.

I fjor smadret NATO og Norge Libya. Resultatet av «frigjøringa» er at NATO og Norge har skapt et helvete på bakken, der islamister og internasjonale oljeselskaper i fellesskap forvalter det libyske «demokratiet».

Truslene om direkte imperialistiske krigshandlinger mot Syria blir stadig hyppigere. Faktisk er vestlig imperialisme og Al Qaida forlengst aktivt inne for å destabilisere Syria, slik de gjorde i Libya. Her er det snakk om Israels, USAs og NATOs interesser av å kontrollere hele Middelhavsregionen og å innringe Iran foran det endelige oppgjøret som kan sette hele Midtøsten i brann. Også NATO-Norge er med på dette spillet, om enn foreløpig i kulissene.

USA og NATOs aggressive kriger blir flere, og Norge blir stadig mer aggressivt. Likevel er krigsmotstanden svakere enn på lenge. Hovedårsaken er at store deler av venstresida – fra SV til TF – har slukt imperialismens humanistiske propaganda, og opptrer som imperialismens nyttige idioter med bønner og appeller til «det internasjonale samfunn» (det vil si de sterkeste imperialistmaktene) og den krigsglade rødgrønne Stoltenberg-regjeringa om å intervenere.

Forby fascistisk og nazistisk organisering

KPML krever forbud mot fascistisk organisering.Fascisme og nazisme er terror og kriminalitet forkledd som ideologi. KPML reiste umiddelbart etter den fascistiske Utøya-massakren 22. juli kravet om forbud mot nazistisk og fascistiske organisasjoner. Vi registrerer at kravet har fått tilslutning fra noen miljøer og organisasjoner, og oppfordrer flere til aktivt å fronte dette kravet – spesielt i lys av den forestående rettssaka mot massemorder og fascist A. B. Breivik.

Forbudskravet må reises overalt, i fagforeninger, på arbeidsplasser, i borettslag og på skoler.

Kontakt oss gjerne for henvendelser og spørsmål.

Bergen, mars 2012

Kommunistisk plattform, Arbeidsutvalget.

Personvernmelding