Nå som det amerikanske presidentvalget er overstått, forbereder USA og NATO en ny terrorkrig i Midtøsten. Det offisielle Norge er villig medløper, uansett hva det norske folket måtte mene. Men de rødgrønne kommer heller ikke til å spørre folket. Noen SMS’er mellom ministrene er vel nok.

NATOs utenriksministermøte i Brussel 4. desember vedtok å utplassere Patriot-raketter opp mot den syriske grensa. Dette skjer etter et bestilt «krav» fra Tyrkia, som åpent har truet Syria med krig. Sabelraslinga fra NATO er også en åpen provokasjon mot Russland som i klare ordelag har advart mot rakettutplasseringa.

– Vi er svært positive til det [å utplassere rakettene – Red.], det er akkurat det NATO dreier seg om. Når et medlemsland ber om beskyttelsestiltak så stiller vi opp på det, sier papegøyen Espen Barth Eide til NRK.

Obama og utenriksminister Hillary Clinton gikk i forkant av NATO-møtet offentlig ut med trusler om at USA nå tar forholdsregler «i tilfelle det syriske regimet skulle bruke kjemiske våpen». Rykter om at Syria skal ha slike planer ble tilfeldigvis lekket rett før NATO-møtet.

Påstanden om at Damaskus forbereder kjemisk krigføring har like lite hold som tilsvarende påstander om irakiske planer om bruk av «masseødeleggelsesvåpen» under forspillet til den ulovlige Irak-krigen i 2003. Lystløgneren Fogh Rasmussen, nå generalsekretær i NATO, sa det samme om Irak i 2003 som han nå sier om Syria. I 2003 var han dansk statsminister.

Syriske myndigheter har flere ganger kategorisk avvist at slike våpen vil bli brukt. Det er i grunnen sjølinnlysende, for Assad vet godt at noe slikt ville bli regimets uunngåelige endelikt. Men løgner er nyttige for å forberede opinionen på imperialismens framstøt. Tanken er at folk skal «forstå» at NATOs aggresjonspolitikk dreier seg om å verne oss alle mot ondskapen … Eller Responsibility to Protect, som det heter på Nato-språk.
 
Barth Eide har tidligere vært «bekymret» for militær opptrapping i Midtøsten. Men utstasjoneringa av Patriot-raketter, som i virkeligheten er et forspill på en sjølerklært flyforbudssone over Syria fra NATOs side, bekymrer ham ikke. Barth Eide sier til NRK at han «ikke frykter at en militær opptrapping på tyrkisk side vil forverre konflikten i Syria».

Nå må varsellampene blinke hos alle krigsmotstandere og antiimperialister. Deler av venstresida har latt seg lure med på forestillinga om at den «frie» syriske hæren og dens jihadist-grupper, væpna og trent av Qatar, Tyrkia, Saudi-Arabia og NATO, utgjør en slags progressiv motkraft til Assad-regimets undertrykking. Men det som pågår i Syria nå er en reaksjonær borgerkrig med ekstremt aktiv utenlandsk innblanding. I denne situasjonen har Syria og det sittende regimet full folkerettslig rett til å forsvare seg mot aggresjon og innblanding. Det er derfor ikke det minste rart om syrerne i større grad enn før vil slutte opp om Assad-regimet for å forsvare landet sitt mot aggressorene.

En form for fredsløsning og forhandlinger er på kort sikt det eneste som kan skape grunnlag for et fritt og demokratisk Syria. Det er dette en rekke framstående folk som tidligere FN-diplomat Hans von Sponeck oppfordrer til med fredsinitiativet «Ja til demokrati, Nei til fremmed intervensjon».

Men da er det en forutsetning at imperialistene holder hendene vekk fra Syria. De reaksjonære arabiske regimene, Tyrkia, NATO og Norge gjør nå alt de kan for å undergrave enhver fredsmulighet. Bare aktiv krigsmotstand fra verdens folk, spesielt i NATO-landa, kan hindre at det syriske folket lider samme skjebne som irakerne, libyerne og afghanerne.

Kommunistene sier:

  • Stopp krigsplanene mot Syria!
  • Nato og al-Qaida – hendene vekk fra Syria!
  • For et fritt, uavhengig og demokratisk Syria!