KPml fordømmer i denne uttalelsen vedtaket om å sende norske styrker inn i Mali.

Så sent som i februar slo regjeringen fast at det ikke var aktuelt  å sende norske styrker til Mali. Man skulle ikke trene opp den ene av partene i en borgerkrig, og den maliske regjeringen manglet legitimitet, het det fra SVs utenrikspolitiske talsperson Snorre Valen.

Så spoler vi frem til juni. Norge skal nå likevel sende soldater til Mali. Begrunnelsen er en virkelig klassiker: Man skal motarbeide terrorisme.

Norge skal også sende sivile polititjenestemenn som skal drive opplæring i Mali, selv om dette unektelig vil føre til at man nettopp trener opp en av partene i en borgerkrig, nemlig det maliske politiet, som er underlagt regimet.

Hva sier så Snorre Valen nå? Han er udelt positiv til Norges deltakelse. Nå er det nemlig FN, og ikke EU, som er ansvarlig for operasjonen. Og det forandrer jo alt når det gjelder det maliske regimets legitimitet …

KPml fordømmer beslutningen om å delta i militæroperasjonen. Den tjener verken det maliske eller det norske folket, men er ledd i å flytte fram den norske og vestlige imperialismens posisjoner på det afrikanske kontinentet. Vi oppfordrer folk til å protestere mot den norske imperialismens stadig mer aggressive framferd.

Kommunistisk plattform (marxist-leninistene), Samordningsutvalget.