Dersom det virkelig er noen forskjell på ei rødgrønn og ei blågrønn regjering når det gjelder utenriks- og justispolitikken, har Stoltenberg & Co. nå anledning til å vise det ved straks å gi varsleren Edward Snowden politisk asyl i Norge.

Den som sier sannheten skal ikke føle seg trygg … Illustrasjon: Carlos Latuff.I motsatt fall blir konklusjonen at Norge – uansett regjering – forblir en vasallstat som lystrer minste vink fra USA, uansett hvor mye og hvor ofte Washington krenker internasjonal rett og alminnelige menneskerettigheter. Dette gjelder åpenbart selv når norske statsråders gjøren og laden med største sannsynlighet blir tappet, analysert og registrert av «våre nærmeste allierte». Så langt har de åpne høyrepartiene vært mer kritiske til USA enn regjeringa.

Norge gir fredsprisen til en kinesisk dissident, men legger ikke to pinner i kors for å hjelpe en ung amerikaner som risikerer alt for å fortelle verden sannheten om den altomfattende spionasjen på stater og enkeltindivider som USA og Storbritannia i fellesskap regisserer – også mot egne allierte.

Ap/SV/Sp-regjeringa har nå en unik sjanse til å vise at omsorgen for menneskerettigheter og respekten for staters og enkeltindividers ukrenkelighet ikke bare er ordgyteri. Stats-, justis- og utenriksminister må straks på banen og dementere de kontante avvisningene på asylforespørselen som pliktmessig er avgitt av UDI og statssekretær Pål Lønseth.

Med grense mot Russland har vi mulighet til å ta imot Snowden uten at USA tvinger andre stater til å stenge sitt luftrom og grenseoverganger, slik de har gjort overfor Frankrike og Portugal.

Etter snart åtte år er dette siste sjanse for den rødgrønne regjeringa til å motbevise at den er et reint underbruk av Washington.

Personvernmelding