nteulogoKommunistisk Plattform (marxist-leninistene) har sendt følgende hilsen til Nei til EU sitt landsmøte på Hamar 8.-10. november 2013:

Nei til EU avholder landsmøte i en situasjon hvor  arbeidsløsheten herjer i Europa. Fascismen styrker seg åpenlyst i flere EU-land og militariseringen pågår for fullt, samtidig som velferden kuttes og nasjonale ressurser privatiseres på ordre fra Troikaen.

Stadig flere ser at EØS-avtalen og den generelle EU-tilpasningen truer den norske velferdsmodellen. Sammen med fagbevegelsen er Nei til EU en avgjørende folkelig kraft for å bekjempe sosial dumping og rasering av velferdsstaten.

KPml ønsker Nei til EU et godt landsmøte og lykke til med den fortsatte kampen mot EØS og norsk EU-medlemskap, mot krisepolitikk, fascisme og imperialistiske krigseventyr.