Nå er DLD stoppet av EU-domstolen. Men Solberg vil ha det likevel!Mens EU-domstolen har erklært EU sitt eget datalagringsdirektiv (DLD) for ugyldig, turer regjeringa og stortingsflertallet fram som før. Den planlagte innføringa av en norsk lovkopi til neste år står foreløpig fast.

Nok en gang vil Høyre forhandle med sin trofaste avtalepartner Arbeiderpartiet for å sikre massiv overvåking av eget folk. Kapitalens to viktigste partier står sammen når det virkelig gjelder.

Høyre og Arbeiderpartiet sikra i 2011 flertall for datalagringsdirektivet – som for alle andre pålegg fra EU. Det skjedde til tross for stor folkelig motstand og til tross for flere motstandere i egne rekker. At noen av disse motstanderne i Høyre nå er blitt ministre, ser ikke ut til å spille noen rolle.

Erna Solberg lar seg ikke affisere. Den planlagte innføringen av den norske lovkopien 1. juli neste år står inntil videre fast, ifølge statsministeren. For å sikre lovforslaget mot motstandere i firkløverpartiene som regjeringa støtter seg på, er Høyre igjen beredt til å søke samarbeid med «opposisjonen», dvs. Arbeiderpartiet.

– Et særlig alvorlig inngrep i privatlivet

Direktivet og lovutkastet påbyr seks måneders lagring av all informasjon om når, hvor og med hvem du kommuniserer på e-post og telefon. EU-domstolen i Luxembourg slår fast at «Direktivet innebærer et meget omfattende og særlig alvorlig inngrep i den grunnleggende rett til respekt for privatlivet og til beskyttelse av personopplysninger, uten at dette inngrepet er begrenset til det strengt nødvendige».

Solberg nekter like fullt å skrote det norske lovarbeidet som er basert på det samme direktivet som EU-domstolen nå har vraket. I stedet presterer statsministeren å pakke en ny datalagringslov inn i «nasjonal» retorikk: «Alternativet til datalagringsdirektivet er et nasjonalt lovverk, ikke et lovtomt rom.»

Vi ville ha formulert det litt annerledes: «Alternativet til en marionetteregjering er en nasjonal regjering, ikke et regime som spionerer på sitt eget folk».

Personvernmelding