Bygg enhetsfronten! Styrk den kommunistiske bevegelsen!

Landsmøtet til Kommunistisk plattform – april 2014

faneredKommunistisk plattform avholdt sitt ordinære landsmøte ved påsketider. Utvikling av enhetsfrontpolitikken og styrking av den kommunistiske organisasjonen er blant hovedprioriteringene i den kommende perioden.

Landsmøtet var prega av stor enhet rundt de politiske analysene som var lagt fram i Samordningsutvalgets beretning. Det samme gjaldt for prioriteringa av kommunistenes nærmeste oppgaver.

Diskusjonen foregikk i en konstruktiv, men også sjølkritisk ånd. Landsmøtet konkluderte blant annet med at både propagandaen og aktivismen må rettes mer inn mot arbeiderklassen, og at kommunistene må bli flinkere til å gi delkampene på ulike områder et helhetsperspektiv.

Utviklinga av en felles front mot kapitalmakta, mot fascisme og mot imperialistiske krigsforberedelser er viktigere enn noensinne. Sjøl om marxist-leninistene er få, har KPML et stort ansvar for å løfte fram enhetsfront- og folkefrontperspektivet. Kommunistene jobber for brei enhet i kampen mot kapitalen, men det er samtidig viktig å intensivere den ideologiske kampen og styrke kommunistenes sjølstendige organisering.

Landsmøtet vedtok uttalelser mot masseovervåking, mot legers reservasjonsrett og støtte til havnearbeiderne.

En ny kollektiv ledelse ble valgt. Kamerat Dagbjørn Skipnes fortsetter som talsperson.

  Kontakt talsperson for kommentarer

Landsmøteuttalelsene kan leses her:

 

Personvernmelding