Uttalelse fra landsmøtet til Kommunistisk plattform – april 2014

Forsvar kvinners rett til selvbestemt abort! Nei til reservasjonsrett!

Den mørkeblå regjeringen har satt i gang med å skru tiden tilbake hva gjelder kvinners rettigheter. Et av tiltakene er innføring av reservasjonsrett for leger, som har kommet i stand etter en politisk hestehandel med KrF. Nå skal leger kunne nekte å hjelpe kvinner ved å henvise til abort, på grunn av deres egne religiøse overbevisning.

Dette har i realiteten  vært praksis lenge, men at helseminister Bent Høie nå går inn for å formalisere det er horribelt. Nå har også helseministeren møtt massiv motbør, også i eget parti.

Religiøse nevroser skal altså fortsatt kunne brukes for å plage kvinner i 2014. Det er fullstendig uhørt at man i 2014 skal kunne nekte å gjøre jobben sin etter ordre fra guder og spøkelser.

Hvor skal man da sette grensen for hva det går an å reservere seg mot?

KPml fordømmer dette dypt reaksjonære vedtaket, som er et sjumilssteg bakover i samfunnsutviklingen. Vi oppfordrer alle progressive til å protestere og slå tilbake dette angrepet på alle landets kvinner!

  • Boikott fastleger som reserverer seg!
  • Forsvar retten til selvbestemt abort!

Uttalelse vedtatt på landsmøtet til KPML, april 2014.

Personvernmelding