NATO gir krig og kaos – Norge ut av NATO!

Uttalelse fra landsmøtet til Kommunistisk Plattform (marxist-leninistene), april 2015.

ISAF-patrulje i Afghanistan.De siste årene har verden blitt atskillig farligere. Imperialistblokkenes desperate søken etter nye områder og markeder har økt i omfang, og dette har ført til nye kriger og konflikter både i Midtøsten og Europa.

Den mest rovgriske og ekspansjonistiske aktøren her er den vestlige blokken, anført av NATO-alliansen og USA.

Les mer: NATO gir krig og kaos – Norge ut av NATO!

Regjeringa håner frigjøringskampen mot Hitler-fascismen

Uttalelse fra landsmøtet til Kommunistisk Plattform (marxist-leninistene), april 2015.

Statsminister Solberg håner kampen mot fascismen ved sin boikott av frigjøringsjubileet i Moskva

Når 70-årsdagen for frigjøringa av Europa fra fascismen skal markeres, velger ei norsk regjering å utvide støtten til et regime som inkluderer åpent fascistiske krefter, samtidig som den demonstrativt snur ryggen til den nasjonen som bar de tyngste ofrene i kampen mot Hitlerfascismen og som frigjorde Øst-Finnmark.

Les mer: Regjeringa håner frigjøringskampen mot Hitler-fascismen

Kamp mot midlertidighet og fagforeningsknusing!

Faglig uttalelse fra landsmøtet til Kommunistisk Plattform (marxist-leninistene), april 2015.

Innleie = Sosial dumping! 1. mai 2012. Foto: © RevolusjonDet «moderne» arbeidslivet betyr midlertidighet og usikkerhet for stadig flere. For kapitalen er arbeidsfolk «bruk og kast». Prinsippet om fast ansettelse og dermed stillingsvern, blir systematisk underminert. Fra den ene dagen til den andre vet du ikke hvem du jobber for, eller om du i det hele tatt har jobb.

Les mer: Kamp mot midlertidighet og fagforeningsknusing!

Forsvar retten til selvbestemt abort!

Uttalelse fra landsmøtet til Kommunistisk plattform – april 2014

Forsvar kvinners rett til selvbestemt abort! Nei til reservasjonsrett!

Den mørkeblå regjeringen har satt i gang med å skru tiden tilbake hva gjelder kvinners rettigheter. Et av tiltakene er innføring av reservasjonsrett for leger, som har kommet i stand etter en politisk hestehandel med KrF. Nå skal leger kunne nekte å hjelpe kvinner ved å henvise til abort, på grunn av deres egne religiøse overbevisning.

Dette har i realiteten  vært praksis lenge, men at helseminister Bent Høie nå går inn for å formalisere det er horribelt. Nå har også helseministeren møtt massiv motbør, også i eget parti.

Religiøse nevroser skal altså fortsatt kunne brukes for å plage kvinner i 2014. Det er fullstendig uhørt at man i 2014 skal kunne nekte å gjøre jobben sin etter ordre fra guder og spøkelser.

Hvor skal man da sette grensen for hva det går an å reservere seg mot?

KPml fordømmer dette dypt reaksjonære vedtaket, som er et sjumilssteg bakover i samfunnsutviklingen. Vi oppfordrer alle progressive til å protestere og slå tilbake dette angrepet på alle landets kvinner!

  • Boikott fastleger som reserverer seg!
  • Forsvar retten til selvbestemt abort!

Uttalelse vedtatt på landsmøtet til KPML, april 2014.

Personvernmelding