Ingen krig mot Syria! Ja til demokrati, nei til intervensjon!

NATO forbereder intervensjon i Syria – stopp imperialistene!

natostoppNå som det amerikanske presidentvalget er overstått, forbereder USA og NATO en ny terrorkrig i Midtøsten. Det offisielle Norge og Barth Eide er villig medløper, uansett hva det norske folket måtte mene. Men de rødgrønne kommer heller ikke til å spørre folket. Noen SMS’er mellom ministrene er vel nok.

Nå må varsellampene blinke hos alle krigsmotstandere og antiimperialister.

Les mer: Ingen krig mot Syria! Ja til demokrati, nei til intervensjon!

Eit steg nærmare politistaten?

Under påskot av “kampen mot terror” og “den islamske fåre” og med 22 juli 2011 som bakteppe går leiande krefter innan styresmaktene og politiet inn for å gje PST og politiet lettare og vidare tilgang til overvaking.

Politiet vil ha meir våpen og utvida fullmakter.Framlegget går i denne omgang ut på at rom- og telefonavlytting og kontroll av datatrafikk skal kunne iverksetjast frå PST si side utan domsstolsprøving på førehand. Dette vil vere ei kraftig utviding av regelverket for overvaking, og vil i stor utstrekning flytta grensene for kven som kan overvakast og på kva for grunnlag dette kan skje.

Les mer: Eit steg nærmare politistaten?

Løyslat Mahmoud al-Sarsak – hev blokaden av Gaza!

KPml har vedteke denne fråsegna i høve den svoltestreikande, ulovleg pågripne, fotballspelaren Mahmoud al-Sarsak:Markering på fotballbana for Mahmoud al-Sarsak - Fair Play i praksis

No, berre få dagar før Europameisterskapen i fotball for menn, er den 25 år gamle palestinske fotballspelaren Mahmoud al-Sarsak døden nær etter ein over 70 dagar lang svoltestreik i illegal israelsk forvaring.

Les mer: Løyslat Mahmoud al-Sarsak – hev blokaden av Gaza!

Personvernmelding