KPml og spørsmålet om Maos rolle

Mao Tse-tungSamordningsutvalget (SU) i Kommunistisk plattform klargjør i dette vedtaket hvor KPml i dag står i drøftinga av Mao Tsetungs bidrag til den kommunistiske historien og teorien. Dette er en av mange diskusjoner som inngår i enhetsprosessen, men SU har gjort vedtaket, siden dette er et viktig spørsmål for mange kommunister i Norge, hvor Mao Tsetungs tenkning har stått sterkt.

Les mer: KPml og spørsmålet om Maos rolle

Kommunistisk plattform er stiftet

 Akp er i ferd med å legge seg ned og gå inn i et nytt parti. Dette nye partiet blir et parti uten kommunistisk organisering, og programmet har bare med ordet kommunisme som pynt uten at innholdet er der. Det nye partiets program slår fast at marxismen, dvs. arbeiderklassens teori, bare er én blant flere ideologiske retninger som partiet «henter sin ideologi og politikk fra».

Les mer: Kommunistisk plattform er stiftet

Personvernmelding