I 2015 er det 70 år siden Norge og Europa ble befridd fra nazistisk okkupasjon og terror. Slagordet på alles lepper var: Aldri mer!

Forby fascistisk organisering!Forby fascistisk organisering!Norge er forpliktet gjennom FN-resolusjoner til å slå ned på fascistisk aktivitet og fascistiske bevegelser. Men hva har skjedd?

Norske myndigheter forsømmer denne forpliktelsen. Fascistiske og rasistiske organisasjoner får holde offentlige appeller ustraffet, under dekke av «ytringsfrihet». Politiet stiller attpåtil opp for å verne om denne friheten til å spy ut hat mot minoritetsgrupper. På studentkultursteder blir kjente høyreekstreme invitert for å snakke for publikum.

I Bergen fylles postkasser med ujevne mellomrom av propaganda fra nynazistiske Nordfront (Den Norske Motstandsbevegelsen). Klistremerker fra den nevnte bevegelsen finnes over alt i byen. I fjor vaiet Nordfronts flagg på et fjell et sted i landet. Alt dette skjer mens politi og myndigheter stort sett ser en annen vei og snakker om radikal islam og Syria-farere.

Alle ser ut til å ha slukt tesen om at hvis fascister får spre hatet sitt offentlig, så vil de ikke ty til vold siden de får «lettet på trykket» på andre måter. Men sannheten er at de får styrket sin selvtillit ved å slippe til i offentligheten.

Det slås derimot stort opp i media hvis en jihadistgruppe har laget en video hvor Norge blir nevnt. Da får pipen en annen lyd. Men samtidig har Norge støttet opp om jihadistenes aktiviteter i Syria, Libya og Kurdistan. De er den perfekte fiende når det trengs, og brukes som påskudd for å overvåke alt og alle.

Fascister i fri dressur

Hvordan arter det seg med sterke fascistgrupperinger i fri dressur?

Ja, vi kan jo bare se til Øst-Europa, der fascistgrupper herjer. I Ungarn drar tilhengere av fascistpartiet Jobbik rundt og banker opp romfolk i stor stil. I Ukraina sitter fascister i regjering, og Azov-bataljonen utfører drap på sivile øst i landet.

I Frankrike er Front National i vinden som aldri før. Både de konservative gaullistene og sosialistpartiet prøver å stjele velgere fra dem ved å adoptere deler av deres rasistiske politikk. Tidligere president Nicolas Sarkozy rev en rekke rom-leire.

27. januar, på dagen 70 år siden frigjøringen av konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau, aksjonerte svenske Nordfront mot flere medier for å true dem til å la være å omtale konsentrasjonsleiren.

I Norge har regjeringen satt i verk en «handlingsplan mot radikalisering» for å bekjempe «ekstremisme». Nå skal alle angi hverandre. Hvis en skoleelev skifter klesstil er det grunn til bekymring, ifølge handlingsplanen.

Rundt nyttår opplevde Sverige flere brannstiftelser rettet mot moskeer og flyktningemottak.

Men siden fascister i bunn og grunn er forsvarere av det kapitalistiske systemet, kommer vi fortsatt til å se at staten tar på dem med silkehansker. De er borgerskapets siste utvei når det står med ryggen mot veggen. De truer ikke systemet og statsapparatet. I siste instans er de statens allierte.

Først publisert i Revolusjon nr. 46, mars 2015.

Personvernmelding