9. november er det 70 år siden Krystallnatta, startskuddet for nazistenes jødeutryddelse.

Etter flere år med systematisk hatpropaganda og overgrep, kulminerte det hele i et scenario av vold og terror. Synagoger ble påtent, jøder ble lemlestet og drept, og deres butikker ble ramponert. Tilbake lå gater fulle av knust glass fra butikkvinduene. Startskuddet var gått for det som skulle koste om lag 6 millioner jøder livet.

I ly av «krigen mot terror» og de europeiske regjeringenes rasistiske politikk har nazister og mer «stuereine» rasister fått utvida spillerom til hetspropaganda og rasistisk vold, nå spesielt retta mot muslimer og generelt mot flyktninger og innvandrere fra Asia, Afrika og Latin-Amerika.

 

Det er viktig å ikke glemme, og det er viktig at vi ikke lar noe tilsvarende utvikle seg i dag. Krystallnatta blir markert i flere byer, se oversikt fra SOS Rasisme her.

Personvernmelding