Den borgerlige pressa liker å smykke seg med å være forsvarere av ytringsfriheten og bruker det som argument for å operere som talerør for fascistiske agitatorer. Sist ute er Stavanger Aftenblad som velger å trykke et debattinnlegg fra en av Anders Behring Breivik (ABB) sine inspirasjonskilder, Peder Jensen, alias Fjordman, 19. november 2012.

Fjordman starter med å si at en av de positive effektene av Breivik-saken er at «vi har fått et mer kritisk blikk på hvordan samfunnet fungerer» før han hamrer løs på massemedia og foreslår en rekke tiltak som vil medføre nedlegging av mange aviser og NRK. Dette angrepet framført under henvisning til ABB er en indirekte trussel fra Fjordman. Trusselen rettes mot all norsk presse og den naive linja til Stavanger Aftenblad er symptomatisk for norsk media.

Den mest brutale undertrykking av ytringsfriheten som tenkes kan er drap på sine meningsmotstandere. ABB frarøvet 77 mennesker livet og dermed også ytringsfriheten i sin bestialske terroraksjon. Men terroren er også et angrep på ytringsfriheten til alle oss andre som har et annet verdensbilde enn ABB og hans meningsfeller. Massemedia har ingen plikt til å videreformidle trusler slik at ytringsfriheten begrenses for det store flertall av befolkningen som tar avstand fra fascisme. Stans fascistpropagandaen!

Personvernmelding