Rasisme og fascisme

Fra «godhetstyranni» til tyranni

Utvisningsminster Sylvi Listhaug vil ha slutt på «Godhetstyranniet».  Rettsløshetens tyranni har overtatt.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug. Foto: Torbjørn Tandberg.– Kast dem ut med et smil! Sylvi Listhaug. Foto: Torbjørn Tandberg.40 nye foreslåtte innstrammingstiltak skal gi Norge Europas strengeste asyl- og innvandringspolitikk.

Den «humane» politiske konsensus i flyktningpolitikken fra i sommer fordunstet etter bare noen måneder. Allerede i november bestemte regjeringa seg for å stramme inn så det monner gjennom ei lovendring som gir instruksjonsrett overfor UNE og politiet fullmakt til å internere  asylsøkere «når det er sannsynlig at de vil bli returnert til et trygt tredjeland».

Med Sylvi Listhaug (FrP) på plass som innvandrings- og integreringsminister skal skruene strammes ytterligere.

Les mer: Fra «godhetstyranni» til tyranni

Hatet og unnfallenheten

Anton Lundin-Pettersson, 21-åringen som torsdag myrdet 2 personer på en skole i Trollhättan i Sverige, handlet ut fra rasistiske motiver. Det slår svensk politi fast. Drapsmannen plukket mørkhudede personer, mens han skånet hvite. Dessuten etterlot han seg et brev der han utpekte innvandrere som mål for angrepet. Drapene kommer i kjølvannet av flere rasistiske angrep i Sverige i senere tid. 18 asylmottak og -boliger er blitt påtent hittil i år, og i det siste har 7 slike brannstiftelser funnet sted i løpet av to uker.

Les mer: Hatet og unnfallenheten

Ingen dialog med rasister og fascister!

At fascismen må bekjempes og lukes ut, og ikke behandles som en vanlig, legitim «politisk oppfatning», ble klarere enn noensinne 22. juli i fjor.

Mange liberalere fabler stadig om at organiserte talsmenn for rasistiske og nazistiske organisasjoner kan snakkes til fornuft. Det er en forestilling som utelukkende bidrar til å gi disse kreftene spillerom og et snev av seriøsitet og legitimitet.

Her er Mimir Kristjansson klar for dialog med SIAN. Lengst til høyre Rune Berglund Steen fra Antirasistisk Senter. Foto: Kpml Bergen.Her er Mimir Kristjansson klar for dialog med SIAN. Lengst til høyre Rune Berglund Steen fra Antirasistisk Senter. Foto: KPml Bergen.Rødt har tidligere hatt en klar holdning i dette spørsmålet, og har ikke gjort knefall for «dialoglinjen» overfor høyreekstremister. Dessverre har partiet endret kurs også på dette området. Den 2. februar satte tidligere leder i Rød Ungdom, Mimir Kristjansson, seg ved debattbordet sammen med islamhateren Arne Tumyr fra Stopp Islamiseringen Av Norge (SIAN). Debatten ble arrangert av Studentersamfunnet i Bergen og hadde fått navnet «innvandringskritikk i grenseland». Egentlig skulle raseteoretikeren Ole Jørgen Anfindsen også delta i debatten, men han sykmeldte seg i siste liten. Han ble erstattet av en representant for det rasistiske partiet Demokratene.

Les mer: Ingen dialog med rasister og fascister!

Ingen Frikanal for nazistane

 Frikanalen og kulturminister Giske vil sleppa til Norgespatriotene, eit reint rasistisk og nazistisk parti, på lufta. KPml krev at statlege medie, som Frikanalen er, ikkje let seg nytta til slikt. Vi meiner at organisasjonar som hetsar og spreier løgn om andre grupper, ikkje har rett til å få ytra seg i det offentlege. Ytringane deira er i seg sjølv lovbrot, og dei oppmodar til lovbrot. Ytringsfridomen har grenser, og Norgespatriotene er langt over grensa.

Kvifor Norgespatriotene ikkje er forbode for lenge sidan, er eit ope spørsmål. Alle som les nettsida til NP, kan ikkje vera i tvil om at dei bryt diskrimineringslova, som forbyr "handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende".

Ingen rasistar på lufta! Forby nazipartia!

Personvernmelding