Rasisme og fascisme

Blåmandag for Pegida

Den norske avleggeren av tyske Pegida er de fascistiske miljøenes nyeste forsøk på å mobilisere breiere omkring en rasistisk agenda. Det må skapes en brei antirasistisk og antifascistisk front for å isolere og slå tilbake disse reaksjonære kreftene.

Pegidas sanne ansikt.Pegida avslører seg sjøl.Terrorangrepene i Paris og den påfølgende ytringsfrihetsdebatten har vært en gavepakke til rasistene og nazistene. Ordskiftet om ytringsfrihet har fått en bokstavelig talt karikert form. Det liberale «motsvaret» til terrorister og fundamentalister er nå at enhver ytring, og i særdeleshet ytringer som krenker store grupper av mennesker, må sikres publisitet. Maksimal spredning av tekst og bilder som støter mange er altså ytringsfrihetens lakmustest …

Dette er ikke annet enn et indirekte forsvar for hån, hets og trusler i det offentlige rom, enten de kommer fra jihadistiske fascister eller fra brune rasistmiljøer av kjent type. Har man absolutt ingenting lært av mellomkrigstidas jødekarikaturer? Har man ingenting lært av netthetsen før og etter 22. juli?

Les mer: Blåmandag for Pegida

Fascistisk terrortrussel

TERRORALARM: Fascistiske trugsmål er diverre kvardagskost i den norske offentlegheita. Fyrst når styresmaktene sjølve vert direkte trua, reagerer politiet.

Enno ein gong har delar av Oslo sett ut som om det skulle vore erklært unntakstilstand. Denne gongen etter at ein mann på ein buss hadde tala om å sprengja Stortinget.

nazineiPolitet iverksette ein omfattande aksjon for å finna mannen som framsette desse trugsmåla. Delar av Oslo vart avsperra og patruljert av tungt væpna politi. Fleire titals menneske vart jaga ut av heimane sine på Lambertseter i Oslo midt på natta. Vidare braut politiet seg inn i fleire husvære før dei på tredje forsøket fann mannen som hadde kome med trugsmåla.

Den mistenkte mannen er fascist og medlem av Norwegian Defence League (NDL) og av Stop islamiseringa av Europa (SIOE). Han har delteke på markeringar i regi av dette miljøet, og er aktiv på ymse høgreekstreme og fascistiske nettstader kor han har spreidd hat og trugsmål.

Les mer: Fascistisk terrortrussel

Fordøm all terrorisme! Nei til alle reaksjonære forsøk på å slå politisk mynt på terrorhandlinger!

Terroraksjonene i Frankrike er handlinger av fascistisk type. Vi fordømmer drapene på sivile på det sterkeste.

Skål for ekstremistene! Illustrasjon: Carlos Latuff.Le Pen og Netanyahu: Skål for ekstremistene! Tegning: Carlos Latuff.Det er fortsatt mye uklart omkring det usedvanlig brutale angrepet mot det franske satirebladet Charlie Hebdo 7. januar, utført av to brødre som begge var ekstreme islamister. Motivet skal ha vært «å hevne profeten Muhammed», ettersom bladet ved flere anledninger hadde trykket karikaturtegninger av profeten. Terroraksjonen ble fulgt av en blodig gisselaksjon mot en jødisk butikk, utført av en bekjent av terroristene. Mens brødrene som utførte massakren mot Charlie Hebdo-redaksjonen påsto de var medlemmer av al Qaida i Jemen, har gisseltakeren erklært tilhørighet til IS (Islamsk Stat).

Uansett hvem som står bak terroraksjonene i Frankrike, er dette handlinger av fascistisk type. Vi fordømmer denne terrorhandlinga og drapene på sivile på det sterkeste.

Les mer: Fordøm all terrorisme! Nei til alle reaksjonære forsøk på å slå politisk mynt på terrorhandlinger!

Personvernmelding