Sommerleir

En god og lærerik sommerleir!

Sommerleiren ga masse ny lærdom til bruk i det politiske arbeidet.En Rød sommerleir har selvfølgelig også en «rød tråd». I år var denne tråden kampen for nasjonal suverenitet og hvordan vi kan slå tilbake de massive angrepene på velferd og demokratiske og faglige rettigheter.

Gode innledninger og ivrige deltakere sørget for levende og lærerike diskusjoner. Sommerleiren viste at vi sitter på et vell av kunnskap og analyser som det gjelder om å omsette i politisk praksis.

Uttalelsen nedenfor oppsummerer viktige deler av diskusjonen.

Les mer: En god og lærerik sommerleir!

En leir til å bli klok av

leirannonse200Rød sømmerleir ble i år gjennomført på Vestlandet i flotte omgivelser.

Som tidligere leire ga også årets mønstring ny kunnskap og entusiasme til alle som deltok. Lærerike presentasjoner om hva som særtegner dagens arbeiderklasse og hvordan sikre enda større framdrift i den kommunistiske enhetsprosessen, ble diskutert og utdypet gjennom interessante gruppe- og plenumsdiskusjoner.

Gode og varierte innledninger tok for seg krise og krigsfare og kampen mot fascismen. Her var det umulig ikke å få masse ny kunnskap som samtidig gir veiledning til handling!

Les mer: En leir til å bli klok av

 
sommerleir 2018 web
 

Årets hovedtemaer er Kinas utvikling til imperialistmakt og militariseringa i Norden. I tillegg til hovedtemaene blir det seminarer om aktuelle faglige spørsmål.

Les mer: Kom på Rød sommerleir 2018!

Rød sommerleir 2016
Årets sommerleir går av stabelen fra torsdag 4. august til søndag 7. august. I tre intensive dager blir det tett mellom aktuelle temaer.

Kommunistisk plattform står som arrangør av Rød sommerleir. Leiren er åpen for alle revolusjonære og progressive.

Les mer: Rød sommerleir 2016

Solid politisk og faglig påfyll

Årets Rød sommerleir ga solid politisk og faglig påfyll til alle som deltok.

Silje Kjosbakken («Bryggesjauerfrua») forklarer leirdeltakere om havnekonflikten. Foto: KPMLSilje Kjosbakken («Bryggesjauerfrua») forklarer lydhøre leirdeltakere om havnekonflikten. Foto: HH/KPMLTre hektiske døgn med et tettpakket, men variert politisk program ga ny lærdom og inspirasjon til bruk i den politiske hverdagen. Ferske leirdeltakere så vel som gamle travere tok ivrig del i diskusjonene om krigsfaren, om nye utfordringer i den faglige kampen og om religionens rolle i dag.

Lørdagen var i sin helhet viet til aktuelle faglige temaer. Her var lokførere og havnearbeidere representert, de sistnevnte ved «Bryggersjauerfrua» Silje Kjosbakken (bildet).

Les mer: Solid politisk og faglig påfyll

Personvernmelding