Årets Rød sommerleir ga solid politisk og faglig påfyll til alle som deltok.

Silje Kjosbakken («Bryggesjauerfrua») forklarer leirdeltakere om havnekonflikten. Foto: KPMLSilje Kjosbakken («Bryggesjauerfrua») forklarer lydhøre leirdeltakere om havnekonflikten. Foto: HH/KPMLTre hektiske døgn med et tettpakket, men variert politisk program ga ny lærdom og inspirasjon til bruk i den politiske hverdagen. Ferske leirdeltakere så vel som gamle travere tok ivrig del i diskusjonene om krigsfaren, om nye utfordringer i den faglige kampen og om religionens rolle i dag.

Lørdagen var i sin helhet viet til aktuelle faglige temaer. Her var lokførere og havnearbeidere representert, de sistnevnte ved «Bryggersjauerfrua» Silje Kjosbakken (bildet).

Slaget står i transportsektoren

Innledningene om jernbanereformen og om kampen som pågår i havnene, særlig i Oslo havn, var gnistrende gode og engasjerte til frisk diskusjon i både grupper og i plenum.

Transportsektoren ser nå ut til å være et hovedangrepsmål for de som ønsker privatisering og vil knuse fagforeningene. Stadig villere angrep mot fagforeninger og tariffavtaler har på den andre sida ført til utvida solidaritet og bedre samordning transportarbeiderne imellom. Lokomotivførerne har for eksempel vært svært godt synlige i de siste blokadene som bryggearbeiderne har organisert på Sjursøyaterminalen.

– Man må tenke nytt

Mens LO-medlemmer blokkerer havner i kamp for tariffavtale, sitter LO-ledelsen og ser på at de skitneste metodene blir brukt mot medlemmer av LO-forbund, uten å gjøre annet enn uttrykke verbal «støtte» til havnearbeiderne når den tvinges til det.

I diskusjonen etter innledningene ble da også søkelyset satt på både LOs rolle og på klassekompromisset som er kalt «den norske modellen». En av innlederne fra jernbanesektoren sa det slik:

– Styrkeforholdene er endra, arbeidsgiverne er blitt mer aggressive. Grunnlaget for klassekompromisset forsvinner. Man må tenke nytt.

Diskusjonen i kjølvannet av innledningene fokuserte på hvordan slå tilbake og hvordan utvikle ei klassekamplinje på grunnplanet i fagbevegelsen og på arbeidsplassene. Dette er en diskusjon som garantert vil fortsette, både i og utenfor klubber og fagforeninger.

Det religiøse paradoks

Også religionstemaet skapte mye engasjement. Religion og overtro har vitterlig sterk og endatil voksende påvirkningskraft i vår opplyste tidsalder. Dette paradokset gjør det enda mer nødvendig for progressive å vise til vitenskapens stadig nye og ubestridelige svar på både mytiske og «mystiske» fenomener.

På venstresida ser vi tendenser til å «frede» bestemte religioner i en slags misforstått solidaritet med flyktninger og innvandrere. Sånne tendenser kommer til uttrykk gjennom velment, men ukritisk bruk av begreper som «islamofobi», et begrep som blant annet klistrer innvandrergrupper, enten de er sekulære eller troende, opp til en bestemt religion.

Varm, god, men kort

Tre hektiske leirdøgn sammenfalt med at sommerværet og sola endelig inntok Østlandet. Ivrige diskusjoner, sol, bad, grillmat og godt kameratskap sørget for at dagene gikk så alt for fort.

Hovedkritikken mot årets sommerleir er at den var for kort!