Den 22. november 2013 avdukes minnesmerket over sabotørene ledet av Ragnar Sollie (Pelle) på Aker Brygge. Minnesmerket er laget av Kirsten Kokkin, datter av en av de to siste gjenlevende fra Pellegruppa, Sverre Kokkin. Det betyr at Pellegruppa etter lang tids politisk kamp blir hedret slik det sømmer seg.

Pelle-gruppa sto bak det som antakelig var den største skipssabotasjeaksjonen i Europa under krigen. Seks tyske skip ble senket eller ødelagt i Oslo havn i november 1944.

Det har ikke desto mindre vært en seig politisk kamp for å få på plass Pelle-monumente. Sterke krefter som alltid har forsøkt å marginalisere kommunistenes motstandskamp ville reise en byste av Max Manus fra MilOrg på Aker Brygge, altså på nettopp det stedet der Pellegruppa sin aksjon fant sted. Det ville ha vært grov historieforalskning, da Manus sin sabotasjeaksjon mot Donau skjedde på Akershusstranda.

Behandlinga som medlemmene av Pellegruppa fikk i NATO-Norge etter krigen er blant annet skildret i dokumentaren «Det siste vitnet».

Vi gratulerer og takker de som har stått på for at Oslo kommune og Samlerhuset til slutt bidro til plassering og finansiering av Pelle-monumentet. Det er også laget en minnemedalje.

Om ikke lenge vil også Osvald-gruppa – ledet av kommunisten Asbjørn Sunde – få sitt hedersmonument på Jernbanetorget ved Østbanen, etter at LO-kongressen ga sin tilslutning i mai.

Se også: Pelle partisan og kampen om historien på revolusjon.no

Personvernmelding