Europa

Nei til den antifolkelige og militaristiske Europeiske Union!

I disse dager blir det avholdt valg til EU-parlamentet. Parlamentet fungerer som et «demokratisk» utstillingsvindu for et EU som er alt annet enn demokratisk.

Det overfylte EU-parlamentet diskuterer, men dens avgjørelser betyr lite. Makta ligger hos EU-kommisjonen og den europeiske storkapitalen. Det har de europeiske folkene for lengst gjennomskuet. Valgdeltakelsen har vist en synkende tendens for hvert eneste valg, og vil trolig havne godt under femti prosent i de fleste medlemslanda. 

Europeiske ML-partier og organisasjoner har på sitt regionale møte vedtatt en lengre uttalelse som analyserer EUs udemokratiske og arbeiderfiendtlige karakter og unionens militariseringspolitikk. ML-partiene oppfordrer til å stemme på lister der progressive krefter og breie fronter kjemper for å få landet sitt ut av EU, der sånne lister stiller til valg.

Les hele resolusjonsteksten

- Hellas har forkastet EUs kuttpolitikk

«Valgresultatet er en fellende dom mot EUs såkalte krisepolitikk, der det har vært viktigere å berge banker enn befolkningen.»

– Seieren for Syriza i søndagens greske valg er en folkelig protest mot EUs kuttpolitikk, som har gjort det umulig for Hellas å reise seg økonomisk etter finanskrisen, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU i en pressemelding.

– Det er nå avgjørende at EU fullt og helt respekterer grekernes protest. Vi gratulerer det greske folket med å ha stått imot skremsler og press utenfra, og å ha gjort et selvstendig valg, uttaler Nei til EU-lederen.

Les hele pressemeldinga fra Nei til EU

Arbeiderfiendtlig union

Det er i krisetider at både institusjoner, partier, politiske og faglige organisasjoner og deres ledere for alvor viser hvem de er og hva de står for. Det skal treffes beslutninger, og de skal gjennomføres. Det hjelper ikke å legge pynt på kaken, for kaken er borte. Virkeligheten kommer for en dag.

En arbeiderfiendtlig union. Bildet: Protest mot tjenestedirektivet. I slike tider skrelles tykke lag av sosial og politisk demagogi vekk. Hvor mange «røde» regjeringer har ikke vist seg å være blå eller hvite på innsiden? Eller ta Den europeiske Union, hvor finanskapitalen avsetter og innsetter regjeringer, og alt snakket om «folkenes Europa» er forsvunnet, og alle de positive tilleggsordene om unionen – den sosiale, den progressive, den moralske, den demokratiske union – er blitt til ett eneste: Den kriserammede union.

Les mer: Arbeiderfiendtlig union

Britisk EU-kamp

In or out?In or Out: Storbritannia går til folkerøysting for å avgjera kor mykje makt eitt av dei eldste parlamenta i verda skal ha.

In or Out: Storbritannia går til folkerøysting for å avgjera kor mykje makt eitt av dei eldste parlamenta i verda skal ha.

Medan dato for folkerøystinga om «remain in» eller «leave» EU for Storbritannia sin del enno ikkje er fastsett, er kampen om røyndomen godt i gang. Statsminister Camerons forhandlingsresultat vert stort sett slakta av leave-sida og i det meste av britisk presse.

Les mer: Britisk EU-kamp

Brun terror med uhyggelige konsekvenser

De bestialske terrorangrepene i Paris har kostet minst 129 mennesker livet. Dessuten ligger flere hundre skadde på sykehus. Dødstallene vil antakelig stige. Terroristene er militante islamister, med mulig tilknytning til Islamsk Stat (IS).

Uansett hvem som utfører slike terrorangrep, har denne typen handlinger et umiskjennelig brunskjær over seg. Slike terrorangrep virker utelukkende reaksjonært og gjerningsmennene kan ikke betegnes som noe annet enn fascistiske drapsmenn.

Les mer: Brun terror med uhyggelige konsekvenser

Personvernmelding