De bestialske terrorangrepene i Paris har kostet minst 129 mennesker livet. Dessuten ligger flere hundre skadde på sykehus. Dødstallene vil antakelig stige. Terroristene er militante islamister, med mulig tilknytning til Islamsk Stat (IS).

Uansett hvem som utfører slike terrorangrep, har denne typen handlinger et umiskjennelig brunskjær over seg. Slike terrorangrep virker utelukkende reaksjonært og gjerningsmennene kan ikke betegnes som noe annet enn fascistiske drapsmenn.

Selv om terroranslag i Europa får mest oppmerksomhet, så dør langt flere av terrorangrep i andre deler av verden. Så seint som torsdag i inneværende uke ble 43 mennesker drept og over 200 såret i en selvmordsbombeaksjon i et hovedsakelig shiamuslimsk område i den libanesiske hovedstaden Beirut. IS tok kort tid etter på seg ansvaret også for dette angrepet.
Angrepet i Paris kommer like etter at franske styresmakter begynte å involvere seg militært i Syria. I tillegg er Frankrike militært til stede i Irak og Mali. Beklageligvis kan, og vil, disse ugjerningene bli brukt som påskudd for å trappe opp Frankrikes engasjement i Syria og Midtøsten ellers.

I tillegg til dette vil vanlige muslimer i Frankrike og ellers i Europa bli utsatt før økt hets og mistenkeliggjøring.

Fredagens uhyrlige angrep vil få uhyrlige følger.