Nei til den antifolkelige og militaristiske Europeiske Union!

I disse dager blir det avholdt valg til EU-parlamentet. Parlamentet fungerer som et «demokratisk» utstillingsvindu for et EU som er alt annet enn demokratisk.

Det overfylte EU-parlamentet diskuterer, men dens avgjørelser betyr lite. Makta ligger hos EU-kommisjonen og den europeiske storkapitalen. Det har de europeiske folkene for lengst gjennomskuet. Valgdeltakelsen har vist en synkende tendens for hvert eneste valg, og vil trolig havne godt under femti prosent i de fleste medlemslanda. 

Europeiske ML-partier og organisasjoner har på sitt regionale møte vedtatt en lengre uttalelse som analyserer EUs udemokratiske og arbeiderfiendtlige karakter og unionens militariseringspolitikk. ML-partiene oppfordrer til å stemme på lister der progressive krefter og breie fronter kjemper for å få landet sitt ut av EU, der sånne lister stiller til valg.

Les hele resolusjonsteksten

Personvernmelding