Tomt på tanken.Et statsbudsjett som nok en gang svekker arbeidsfolks rettigheter og velferd er vedtatt.

I stedet for å se hva statsbudsjettet gir av bidrag til den allerede høye arbeidsløsheten, har mediene vært hysterisk opptatt av tautrekkingen mellom de borgerlige partiene. Det er parodisk når en uenighet om noen øre i bensinavgift får overskygge det meste samtidig som bensinprisene varierer med flere kroner fra dag til dag og mellom landsdelene.

For media er dette god underholdning.

For arbeiderklassen er det viktigste at deres rettigheter svekkes, at arbeidsløsheten fortsatt vil stige, forskjellene mellom rike og oss andre fortsatt vil øke og at kommunenes økonomi svekkes slik at velferdsordningene bygges ned. Dette er det som virkelig er det borgerlige rotet. 

Personvernmelding