Uttalelse

Representantene fra de sivile demokratiske partiene og organisasjonene var samlet på kvelden onsdag 6. februar 2013 i Tunis. Bakgrunnen var det tragiske attentatet rettet mot generalsekretæren i De forente patriotiske demokraters parti og en av lederne for Folkefronten, martyren Chokri Belaid.

Vi fordømmer på det sterkeste denne hatske politiske forbrytelsen mot Tunisia, revolusjonen og de demokratiske kreftene. Dette er et forsøk på å kneble ytringsfriheten og spre intellektuell og politisk terror som et steg i retning av gjenopprettelsen av et autoritært regime som undertrykker den sivile republikken, friheten og verdigheten.

Vi anklager partene, spesielt regjeringskoalisjonen ledet av Ennahdha-bevegelsen, som alltid har tilskyndet til politiske likvidasjoner mot dem som har motstridende eller frie meninger, og som har legalisert og systematisk oppmuntrert til politisk terrorisme.

Vi krever en umiddelbar og uavhengig granskning for å avsløre gjerningsmennene og deres bakmenn.

Tatt i betraktning at regjeringskoalisjonen har mislyktes med å lede landet på alle plan; politisk, sikkerhetsmessig, økonomisk, sosialt, kulturelt og religiøst, samt deres manglende respekt i forhold til alle sine forpliktelser og lovnader, vil de undertegnede:

 • påpeke at denne mislykkede regjeringen ikke er kvalifisert til å styre landet og derfor ingen legitimitet har.
 • kunngjøre dannelsen av en nasjonalt redningsråd som vil arbeide for gjennomføringen av følgende og som oppfordrer til:

- organisering av en nasjonal martyrbegravelse fredag 8. februar 2013 som erklæres som en nasjonal sørgedag ledsaget av generalstreik,

- at de demokratiske representantene i lovforsamlingen treffer nødvendige vedtak i samsvar med sakens viktighet,

- at alle nasjonale, politiske og sivile krefter skal arbeide forent for en suksessrik gjennomføring av disse tiltakene for å redde landet ut av krisen og forpurre sammensvergelsen mot Tunisia, det tunisiske folk og det som de har kjempet for,

- at det avholdes et oppfølgingsmøte i morgen (7. februar) for å treffe videre beslutninger,

- at vi anser martyren Chokri Belaids blod som et element i nasjonens enhet og som et frihetsoffer,

- at folkebevegelsene må fortsette sine aktiviteter for å nå målene for revolusjonen.

Vi hilser det tunisiske folk som i dag tydelig ga uttrykk for sin avvisning av forbrytelser som denne og alle forsøk på å holde folket nede. Vi kondolerer til den avdødes familie og til den demokratiske familien. Vi ærer Chokri Belaid og alle frihetens og framskrittets martyer.

Tunisia, 6. februar 2013.

Undertegnet av:

 1. De forente patriotiske demokraters parti – Folkefronten
 2. De Grønne i Tunisia – Folkefronten
 3. Arbeiderpartiet (PCOT) – Folkefronten
 4. Baath-bevegelsen – Folkefronten
 5. Folkepartiet for frihet og framskritt – Folkefronten
 6. Det nasjonale revolusjonære sosialistpartiet – Folkefronten
 7. Det demokratiske arabiske fortroppspartiet – Folkefronten
 8. Arbeidernes venstreforbund – Folkefronten
 9. Den sosialdemokratiske bevegelsen – Folkefronten
 10. Folkets enhetsfront – Folkefronten
 11. Det progressive kamppartiet – Folkefronten
 12. Det folkelige enhetspartiet
 13. Folkebevegelsen
 14. Partiet sosialdemokratisk vei
 15. Partiet demokratisk moderne pol
 16. Sosialistpartiet
 17. Bevegelsen Tunisias stemme
 18. Demokratisk allianse
 19. Det tunisiske arbeiderpartiet
 20. Det nasjonaldemokratiske arbeiderpartiet
 21. Partiet for frihet og menneskerettigheter
 22. Partiet Tredje alternativ          
 23. Partiet fri patriotisk union
 24. Prinsippartiet
 25. Partiet for 14. januar-kreftene
 26. Det progressive folkepartiet
 27. Den tunisiske nasjonalfrontens parti
 28. Det konstitusjonelle liberale partiet
 29. Det konstitusjonelle partiet
 30. Reformistbevegelsen i Attakatol
 31. Sosialdemokratisk alternativ
 32. Sivilsammenslutningen mot gold og for frihet
 33. Alumni hovedammenslutningen for tunisiske studenter
 34. Landsforbundet for tunisiske studenter
 35. Forbundet for arbeidsløse avgangsstudenter
 36. Det demokratiske tunisiske kvinneforbundet
 37. Rådet for koalisjonen for sivilsmfunnet
 38. Nettverket Destourna (vår grunnlov)
 39. Kvinneforbundet i Tunisia
 40. Bevegelsen Vi er alle Tunisia
 41. Forbundet for profesjonelle kunstnere
 42. Stiftelsen Farhat Hached
 43. Foreningen Fritt Tunisia
 44. Bondeforbundet
 45. Foreningen for utvikling og analyse
 46. Det tunisiske forbundet mot seksuell trakasering

Personvernmelding