KPml (Kommunistisk plattform) fordømmer den ulovlige arrestasjonen av José Maria Sison, og krever at nederlandsk politi straks setter ham fri og at hollandske myndigheter innvilger ham politisk asyl.

Jose Maria Sison Den fillipinske patrioten og kommunisten prof. José Maria Sison ble den 28. august arrestert i sitt hjem. Etter at han var blitt ført til politistasjonen i Utrecht, ble han uten sin advokats vitende, ført vekk til statsfengselet i Scheveningen i Haag, der han nå blir holdt i varetekt.
Arrestasjonen kom til tross for høyesterettens beslutning i slutten av juli 2007 som avviste både kuppanklagene og hundretalls dokumenter som skulle være påståtte bevis mot prof. Sison og et femtitalls andre personer.

  Arrestasjonen inngår i en serie anklager og provokasjoner mot Sison og den Nasjonale Demokratiske Fronten i Filippinene. Det reaksjonære filippinske regimet og USA forsøker å stemple det filippinske folkets protestbevegelser og frigjøringskampen med merkelappen «terrorisme». Slik prøver de å kriminalisere folkelig, demokratisk og revolusjonær opposisjon mot det USA-støtta Arroyo-regimets unntakstilstand og undertrykkingspolitikk.
Skulle Sison bli utlevert til Filippinene eller til USA, vil livet hans være i direkte fare. KPml holder nederlandske myndigheter og Den europeiske Union ansvarlige for hans helse og velferd, og fordømmer ethvert forsøk på utlevering som et grovt brudd på elementære menneskerettigheter.

José Maria Sison (også kalt Joma) sto i 1968 i spissen for nystiftinga av Filippinenes Kommunistiske Parti (CPP), hvor han ble valgt til leder. I 1964 var han sentral i stiftinga av Kabataang Makabayan (KM - Patriotisk Ungdom). Fra 1969 starta Den Nye Folkehæren (New People's Army) sine aksjoner mot det gjennomkorrupte og USA-støtta Marcos-regimet.

Sison ble fengslet under unntakstilstanden og satt lenket til senga si på ei enecelle under Marcos-diktaturet. Han ble sluppet fri av Corazón Aquino-regjeringa som et bidrag til «nasjonal forsoning», men Joma gikk i eksil i Nederland i 1987, der han har bodd siden. Da Aquino-regjeringa inndro hans filippinske pass året etter med påstand om at han drev «undergraving», søkte han om politisk asyl i Nederland. Men han har aldrig fått innvilget asyl. Professor Sison er også formann for International League of Peoples Struggle (ILPS).

José Maria Sison ble satt på USAs og EUs terrorlister etter 11. september 2001. Han havnet på EU-lista etter en enstemmig ministerrådsbeslutning. Tross omfattende politiske og juridiske protester, er han ikke blitt fjernet fra denne lista. I tillegg har  han fått sine bankkonti «frosset», en beslutning som EUs nest høyeste rettsinstans i juli fastslo var feilaktig.

  • Les mer om Sison:
http://no.wikipedia.org/wiki/JoseˍMariaˍSison

Personvernmelding