anton_postkortUTTALELSE: 4. oktober ble formannen i den danske krigsveteranforeningen Horserød-Stutthof Foreningen, Anton Nielsen, fengslet i to måneder for å ha samlet inn 17 650 danske kroner til humanitært arbeid drevet av den palestinske frigjøringsbevegelsen PFLP (Folkefronten for frigjøring av Palestina). Grunnen til dette er at PFLP står på EUs såkalte "terrorliste".

Nielsen soner dommen i Horserød-fengselet. Dette fengselet ble i sin tid brukt av de nazistiske okkupantene for å fengsle kommunister og motstandsfolk. Nå blir fengselet igjen et redskap for makthaverne for å holde folk i sjakk. Anton Nielsen er den første danske som er fengslet for politisk aktivitet med en dom etter terrorlovene. Terrorlovene er et redskap for imperialismen for å hindre folk i å støtte frigjøringsbevegelser. 

KPml ønsker å uttrykke sin fulle støtte til Anton Nielsen og vil berømme ham for hans mot.

Terrorlovene konsoliderer politistaten i Danmark ytterligere, og nå blir støtte til frigjøringsorganisasjoner straffet med fengsel.

KPml protesterer mot at solidaritet med verdens undertrykte skal resultere i fengselsstraff.

  • Full støtte til Anton Nielsen!
  • Ned med de fascistiske terrorlovene!
  • Fritt Palestina!

Personvernmelding